+48 502 281 181

Obowiązkowa kontrola szczelności układów chłodniczych

Od lipca 2007 r. w całej Unii Europejskiej obowiązują przepisy prawne w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Regulują one wykorzystywanie popularnych czynników z grupy HFC, czyli m.in. R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A oraz R507.

23 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy dostosowała polskie prawo do unijnego Rozporządzenia 517/2014, obowiązującego bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE od stycznia 2015 r. Ustawa wpłynęła przede wszystkim na obowiązki podmiotów, które korzystają z urządzeń działających przy użyciu freonów. Freony są czynnikami chłodniczymi w wielu urządzeniach: klimatyzatorach, centralach klimatyzacyjnych, chłodniach, lodówkach, pompach ciepła, magazynach niskotemperaturowych, itp.

Nastąpiła zmiana sposobu kwalifikacji urządzeń, których dotyczą regulacje znowelizowanej ustawy. Dotychczas ustawie podlegali operatorzy tych urządzeń chłodniczych, które zawierają minimum 3 kg f-gazu. Po nowelizacji progiem jest 5 ton ich ekwiwalentu CO2.

Wszystkie podmioty używające w swojej działalności f-gazów powinny zweryfikować, czy po wejściu w życie nowelizacji nie czekają ich nowe obowiązki.

Kontrole szczelności małego sprzętu
Obowiązkowe przeglądy pod względem wycieków obejmują także małe urządzenia, które zawierają nie 3 kg i więcej, lecz już:

  • 1,28 kg i więcej czynnika R404A,
  • 2,40 kg i więcej czynnika R410A,
  • 2,82 kg i więcej czynnika R407C.

Ścisłej regulacji podlegają praktycznie wszystkie instalacje i urządzenia wykorzystujące syntetyczne czynniki chłodnicze, czyli ogromna większość instalacji chłodniczych i praktycznie wszystkie spotykane w Polsce urządzenia i instalacje klimatyzacyjne.

Ponieważ są to wymogi Rozporządzenia 517/2014 obowiązującego w całej Unii od początku 2015 r., to w zasadzie:

  • prowadzenie dokumentacji także dla w/w mniejszych urządzeń (tj. kart urządzeń poza CRO, np. w formie papierowej, lub w XLS, Word itp.) powinno być realizowane przez operatorów od stycznia 2015 r.,
  • obowiązkowe przeglądy szczelności dla tych mniejszych urządzeń trzeba wykonywać od 2017 r. (tj. pierwszy obowiązkowy przegląd trzeba przeprowadzić przed końcem grudnia 2017 r.).

Obowiązek przeprowadzania kontroli szczelności ciąży na tzw. "operatorze", czyli użytkowniku (właścicielu) instalacji. To ten podmiot (a nie firma serwisowa) może zostać ukarany przez Inspekcję Ochrony Środowiska za nieprzestrzeganie prawa "F-gazowego" w tym zakresie.

Do przeliczania kilogramów danego gazu na ekwiwalent CO2 pomocny jest program na androida - F-Gas Tool (program darmowy) - link.

Zajmujemy się realizacją kontroli szczelności (i nie tylko) - skontaktuj się z nami w celu uzyskania więcej informacji.